1 Tes 2,9

O działalności Apostoła w Tesalonice
2 9 Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem*. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą.


Przypisy

2,9 - Por. Dz 20,34; 1 Kor 4,12.

Zobacz rozdział