1 Tes 5,21

Zasady ładu społecznego chrześcijan
5 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!


Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział