1 Tm 1,13

Dziękczynienie za łaskę nawrócenia
1 13 ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze.


Zobacz rozdział