1 Tm 1,2

Adres
1 2 do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w wierze*. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana!


Przypisy

1,2 - Zob. Wstęp.

Zobacz rozdział