1 Tm 2,14

Zachowanie się mężczyzn i kobiet podczas modlitwy
2 14 I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo.


Zobacz rozdział