1 Tm 4,9

Przestroga przed błędnymi naukami
4 9 Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania.


Zobacz rozdział