1 Tm 6,14

Zachęta do wiernej służby
6 14 ażebyś zachował przykazanie* nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się* naszego Pana, Jezusa Chrystusa.


Przypisy

6,14 - "Przykazanie" - tutaj całą religię chrześcijańską; "objawienia się" - tutaj w drugim przyjściu (paruzji).

Zobacz rozdział