1 J 2,16-17

Należy wystrzegać się świata
2 16 Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia* nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. 17 Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.


Przypisy

2,16 - W tych trzech pożądliwościach skupia się wszelkie zło w świecie i w człowieku (por. Dn 13,56; Rz 6,12; Ga 5,24; Kol 3,5; Jk 1,14n; Jk 4,1nn.16; 2 P 2,10).

Zobacz rozdział