1 J 2,18-21

Należy wystrzegać się nauczycieli fałszu
2 18 Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst* nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. 19 Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. 20 Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego* i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. 21 Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.


Przypisy

2,18 - Św. Jan tym terminem określa głosicieli błędnych nauk i odstępców (por. 1 Tm 4,1; 2 Tm 3,1-5; 2 J 1,7).
2,20 - Udzielone w czasie chrztu i bierzmowania przez "Świętego", tj. Boga Ojca, Syna Bożego lub Ducha Świętego. Inni tłum.: "olej namaszczenia", rozumiejąc to o darze wiary lub słowie Bożym.

Zobacz rozdział