1 J 2,6

Należy zachować przykazania
2 6 Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.


Zobacz rozdział