1 J 3,14-18

Musimy zachować przykazania, zwłaszcza przykazanie wzajemnej miłości
3 14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. 15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. 16 Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci*. 17 Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? 18 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!*


Przypisy

3,16 - Przekł. staroż. dod.: "Boga". Por. J 10,11; J 15,13; Ef 5,2.
3,18 - Por. Jk 1,22; Jk 2,14-19.

Zobacz rozdział