1 J 3,17-18

Musimy zachować przykazania, zwłaszcza przykazanie wzajemnej miłości
3 17 Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? 18 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!*


Przypisy

3,18 - Por. Jk 1,22; Jk 2,14-19.

Zobacz rozdział