1 J 3,21

Musimy zachować przykazania, zwłaszcza przykazanie wzajemnej miłości
3 21 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga,