1 Kor 14,32

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
O PORZĄDKU NA ZEBRANIACH LITURGICZNYCH
Zasady korzystania z charyzmatów
14 32 A dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków!


Zobacz rozdział