1 Kor 15,20-23

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Zmartwychwstanie wszystkich wiernych na wzór Chrystusa
15 20 Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy* spośród tych, co pomarli. 21 Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. 22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni*, 23 lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy*, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.


Przypisy

15,20 - Dosł.: "pierwociny".
15,22 - Przeciwstawienie Chrystus - Adam; por. Rz 5,12-21.
15,23 - Dosł.: "pierwociny".

Powiązane utwory

Christus resurrexit Taize - 1 Kor 15,13-20

Zobacz rozdział