1 Kor 16,14

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Polecenia, pozdrowienia i życzenia końcowe
16 14 Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości!


Zobacz rozdział