1 Kor 16,9

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Polecenia, pozdrowienia i życzenia końcowe
16 9 Otwarła się bowiem wielka i obiecująca brama*, a przeciwnicy są liczni.


Przypisy

16,9 - Tzn. perspektywy nowej pracy apostolskiej.

Zobacz rozdział