1 Kor 5,11-13

PRZECIW NIEPORZĄDKOM WŚRÓD CHRZEŚCIJAN KORYNTU
TRZY "GRZECHY GŁÓWNE" ADRESATÓW
Kazirodztwo
5 11 Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem*, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. 12 Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz*? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? 13 Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych*.


Przypisy

5,11 - Wskutek należenia do tej samej gminy chrześcijańskiej.
5,12 - Tzn. pogan nieochrzczonych.
5,13 - Pwt 13,6; Pwt 17,7; Pwt 19,19; Pwt 22,24.

Zobacz rozdział