1 Kor 6,13

PRZECIW NIEPORZĄDKOM WŚRÓD CHRZEŚCIJAN KORYNTU
TRZY "GRZECHY GŁÓWNE" ADRESATÓW
Swoboda obyczajów
6 13 Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu*. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.


Przypisy

6,13 - Znów prawdopodobnie chodzi o powtarzaną wśród Koryntian maksymę.

Zobacz rozdział