1 Kor 7,10

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
SPRAWY ŚWIĘTEJ SPOŁECZNOŚCI
Małżeństwo
7 10 Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan*: Żona niech nie odchodzi od swego męża!


Przypisy

7,10 - Por. Mt 5,32; Mt 19,9; Mk 10,11n; Łk 16,18.

Zobacz rozdział