1 Krl 1,31

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Spisek Adoniasza, udaremniony przez proroka Natana
1 31 Wtedy Batszeba, upadłszy twarzą do ziemi, oddała pokłon królowi oraz powiedziała: «Niech żyje mój pan, król Dawid, na wieki!»


Zobacz rozdział