1 Krl 1,39-40

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Król Dawid mianuje swym następcą Salomona (970-931)
1 39 Tam kapłan Sadok wziął róg oliwy z Namiotu* i namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały lud zawołał: «Niech żyje król Salomon!» 40 Potem cały lud wszedł za nim na górę*, przy dźwięku fletów okazywał radość tak wielką, że aż ziemia drżała od ich okrzyków.


Przypisy

1,39 - Por. 2 Sm 6,17.
1,40 - Tj. do miasta na górze.

Zobacz rozdział