1 Krl 1,42

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Król Dawid mianuje swym następcą Salomona (970-931)
1 42 Gdy on jeszcze mówił, oto przyszedł Jonatan*, syn kapłana Abiata. Wtedy rzekł Adoniasz: «Wejdź, boś człowiek dzielny i dobrą wieść oznajmisz».


Przypisy

1,42 - Por. 2 Sm 15,27.36; 2 Sm 17,17.

Zobacz rozdział