1 Krl 13,14

ROZŁAM KRÓLESTWA
Pan karze proroka za nieposłuszeństwo
13 14 podążając za mężem Bożym. Kiedy znalazł go, siedzącego pod terebintem, przemówił do niego: «Czyś ty jest mężem Bożym, który przyszedł z Judy?» On zaś mu odrzekł: «Ja».


Zobacz rozdział