1 Krl 13,28

ROZŁAM KRÓLESTWA
Pan karze proroka za nieposłuszeństwo
13 28 Wtedy pojechał i znalazł trupa porzuconego na drodze, jako też osła i lwa stojących koło trupa. Lew ten nie pożarł trupa i nie rozszarpał owego osła.


Zobacz rozdział