1 Krl 17,22

CZASY ELIASZA
Eliasz wskrzesza zmarłego
17 22 Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło.


Zobacz rozdział