1 Krl 19,1

CZASY ELIASZA
Prorok Eliasz ratuje się ucieczką
19 1 Kiedy Achab opowiedział Izebeli wszystko, co Eliasz uczynił, i jak pozabijał mieczem proroków,


Zobacz rozdział