1 Krl 21,12

CZASY ELIASZA
Zgubny wpływ Izebel na króla Achaba
21 12 A więc ogłosili post i posadzili Nabota przed ludem.


Zobacz rozdział