1 Krl 22,19

CZASY ELIASZA
Ostatnia wojna i śmierć króla Achaba
22 19 Tamten zaś dalej mówił: «Dlatego słuchaj wyroku Pańskiego! Ujrzałem Pana siedzącego na swym tronie, a stały przy Nim po Jego prawej i po lewej stronie wszystkie zastępy niebieskie.


Zobacz rozdział