1 Krl 3,28;5,9

RZĄDY SALOMONA
Wyroki sądowe Salomona
3 28 Kiedy o tym wyroku sądowym króla dowiedział się cały Izrael, czcił króla, bo przekonał się, że jest obdarzony mądrością Bożą do sprawowania sądów.
Powszechny podziw dla mądrości Salomona
5 9 Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza.


Zobacz rozdział