1 Krl 3,5

RZĄDY SALOMONA
Salomon prosi Boga o mądrość
3 5 * W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: «Proś o to, co mam ci dać».


Przypisy

3,5 - (1Krl 3,5-13) - Por. 2 Krn 1,7-12.

Zobacz rozdział