1 Krl 4,19

RZĄDY SALOMONA
Ustanowienie administracji państwowej
4 19 Geber, syn Uriego, w kraju Gilead - ziemię Sichona, króla amoryckiego, i Oga, króla Baszanu. I był jeden nadzorcą w kraju*...


Przypisy

4,19 - Tu być może wypadła nazwa "Gilead" lub "Gad".

Zobacz rozdział