1 Krl 5,2

RZĄDY SALOMONA
Pokojowe rządy Salomona*
5 2 Codzienną dostawę żywności dla Salomona stanowiło: trzydzieści kor najczystszej mąki i sześćdziesiąt kor zwykłej mąki,


Przypisy

5,1 - LXX opowiadanie to podaje w nast. - może lepszej - kolejności wierszy: 5,7.2.3.8.6.1.4.5 oraz 1 Krl 4,20.

Zobacz rozdział