1 Krl 6,25

BUDOWLE SALOMONA
Budowa świątyni
6 25 Drugi cherub miał ten sam rozmiar dziesięciu łokci, i obydwa cheruby miały takie same kształty.


Zobacz rozdział