1 Krl 7,25

BUDOWLE SALOMONA
Odlewy z brązu dla świątyni
7 25 Stało ono na dwunastu wołach. Trzy zwracały się ku północy, trzy na zachód, trzy na południe i trzy na wschód. "Morze" to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie ich zady [zwracały się] do wewnątrz.


Zobacz rozdział