1 Krl 9,4-5

BUDOWLE SALOMONA
Pan przyrzeka Salomonowi swe błogosławieństwo*
9 4 Ty zaś, jeżeli będziesz postępował wobec Mnie, jak postępował twój ojciec, Dawid, w szczerości serca i uczciwości wypełniając wszystko, do czego cię zobowiązałem, jeżeli będziesz strzegł moich praw i nakazów, 5 to na wieki utrwalę tron twego królowania nad Izraelem, jak przyrzekłem niegdyś twemu ojcu, Dawidowi, mówiąc: "Nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela".


Przypisy

9,1 - Por. 2 Krn 7,12-22.

Zobacz rozdział