1 Krn 11,2

DAWID KRÓLEM
Namaszczenie Dawida na króla w Hebronie*
11 2 Nawet już przedtem, gdy Saul był królem, tyś wyprowadzał i przyprowadzał Izraela, bo Pan, Bóg twój, rzekł do ciebie: "Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i ty będziesz wodzem mojego ludu - Izraela"».


Przypisy

11,1 - Zob. przypis do 2 Sm 5,1nn.

Zobacz rozdział