1 Krn 16,20-24

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 20 Wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu, 21 a nie pozwolił nikomu ich uciskać i z ich powodu karał królów: 22 «Nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy!» 23 * Śpiewajcie Panu, wszystkie krainy, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie! 24 Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród pogan, Jego cuda - wśród wszystkich narodów,


Przypisy

16,23 - Powtórzenie Ps 96[95].

Zobacz rozdział