1 Krn 16,27

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 27 Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku.


Zobacz rozdział