1 Krn 16,39

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 39 kapłana Sadoka i braci jego, kapłanów [pozostawił] przed przybytkiem Pańskim na wyżynie, która jest w Gibeonie,


Zobacz rozdział