1 Krn 16,9

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 9 Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda.


Zobacz rozdział