1 Krn 17,27

DAWID KRÓLEM
Proroctwo Natana i modlitwa Dawida*
17 27 racz teraz pobłogosławić dom swego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo co Ty, Panie pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki».


Przypisy

17,1 - Por. 2 Sm 7,1-29 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział