1 Krn 17,6

DAWID KRÓLEM
Proroctwo Natana i modlitwa Dawida*
17 6 Gdziekolwiek wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów, którym nakazałem paść mój lud, czy powiedziałem kiedykolwiek: "Dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego?"


Przypisy

17,1 - Por. 2 Sm 7,1-29 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział