1 Krn 20,2

DAWID KRÓLEM
Zwycięskie wyprawy na Ammonitów. Wojna z Filistynami
20 2 * Dawid zabrał koronę z głowy ich króla*, a waga jej wynosiła talent złota; były też w niej drogie kamienie. Włożono ją na głowę Dawida. I wywiózł on z miasta łup bardzo wielki.


Przypisy

20,2 - Por. 2 Sm 12,30n wraz z przypisem.; - "Króla" - inni zmieniają 2 samogłoski i popr. na "Milkoma": wówczas waga korony staje się bardziej prawdopodobna.

Zobacz rozdział