1 Krn 21,15

DAWID KRÓLEM
Spis ludności i jego następstwa*
21 15 I posłał Bóg Anioła do Jerozolimy, aby ją wyniszczyć, lecz gdy ten dokonywał zniszczenia, wejrzał Pan i ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do Anioła-niszczyciela: «Wystarczy! Cofnij twą rękę!» Stał wtedy Anioł Pański blisko klepiska Ornana* Jebusyty.


Przypisy

21,1 - Por. 2 Sm 24,1-25.
21,15 - W 2 Sm 24,16 imię to brzmi" "Aureuna".

Zobacz rozdział