1 Krn 29,18

DAWID KRÓLEM
Ofiary na świątynię
29 18 O Panie, Boże ojców naszych, Abrahama, Izaaka i Izraela, zachowaj to na zawsze jako wyraz myśli i uczuć ludu Twego i skieruj ich serca ku Tobie.


Zobacz rozdział