1 Krn 29,19

DAWID KRÓLEM
Ofiary na świątynię
29 19 A synowi mojemu, Salomonowi, daj serce doskonałe, aby strzegł poleceń, przykazań i praw Twoich i żeby wykonał wszystko i zbudował przybytek, do którego poczyniłem przygotowania».


Zobacz rozdział