1 Krn 8,27

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Potomkowie Beniamina i ich siedziby
8 27 Jaareszjasz, Eliasz, Zikri byli synami Jerochama.


Zobacz rozdział