1 Mch 10,44

JONATAN
List Demetriusza i jego śmierć
10 44 Koszty odbudowy i odnowienia świątynnych budowli będą pokryte na rachunek króla.


Zobacz rozdział