1 Mch 12,9

JONATAN
Przymierze z Rzymem i Spartą
12 9 Nie zmusza nas do niej żadna konieczność. Pociechę bowiem swoją mamy w księgach świętych, które są w naszych rękach.


Zobacz rozdział